Säkerhets- / Riskanalys, löpande

Dagligen ska säkerhets- / riskanalyser genomföras på arbetsplatsen. Nedan fyller du i och skickar in din säkerhets-/riskanalys.

Läs mer och sanktionsavgifter bygg (klicka här). 

Läs mer om Arbetsmiljöverkets besök den 18-10-31 (klicka här).