Avvikelse eller ÄTA

Avvikelsehantering PDF (klicka här).

Rutin Förbättringar av ÄTA- rutin (klicka här).

RUTIN

Rapportering av ÄTA och avvikelser som inträffat på arbetsplatsen.

Meddelandet går till FA:s arbetsledning för hantering, därefter till kund för bekräftelse.

Om OK från kund utförs åtgärd av FA:s hantverkare eller annan underentreprenör. 

Rapporteras samma dag!

POLICY FÖR DETTA FORMULÄR

Det uppkom hinder och / eller störningar som vi inte kunnat förutse (kunden är orsak).

VID KONSUMENTUPPDRAG; 

Upptäckt brist i byggnad / rum hos kund. 

ÄTA

Ändring-, Tillägg-, och Avgående arbete.

OBS! Första delen fylls i av hantverkaren. Del 2 fylls i av projektledaren i efterhand.