Ledighetsansökan

Med hänsyn till Falu Allbygg’s uppdrag och kunder har följande beslutats beträffande ledighet utöver den ordinarie semesterperioden:

  • Ansökan ska göras minst en månad i förväg för ledighet kortare än en vecka
  • Ansökan om ledighet längre än en vecka ska göras minst tre månader innan önskad ledighet
  • Föräldraledighet ska ansökas minst två månader i förväg
  • Sökt frånvaro är beviljad först när denna ansökan godkänts
  • Denna frånvaroanmälan gäller för all frånvaro förutom Jul/Nyår samt sommarsemester. Semester kring Jul/Nyår samt sommarsemester ansöks på separat blankett som finns på kontoret.

OBS! Din tid för utbildning skrivs på ett speciellt konto, så din deb.tid / lönsamhet inte påverkas negativt.

7. Betr sökt ledighet: Ledigheten tas ut med semesterdagar och arbetstidsförkortning. Därefter kan tjänstledighet beviljas. Event tjänstledighet skall godkännas av arb.ledningen. (Orsak till ovan: P.g.a för låg produktionsgrad (debiterbara timmar)).
OBS! Klämdagar regleras med semester eller arbetstidsförkortning
OBS! All hyrd utrustning ska vara tillbakalämnad innan ledigheten!