Rutin för material som kund tillhandahåller

Om en kund tillhandahåller eget material, frånskriver sig Falu Allbygg ansvaret för arbete och material.