Planering Jul- och Nyårsuppehåll

Här kan du anmäla önskemål om ledighet över jul och nyår. 

Måndag 26/12 samt fredag 6/1 är röda dagar och därmed lediga. 

Nedan fyller du i de dagar du önskar vara ledig.

Vill du arbeta alla arbetsdagar under veckan kryssar du i det för den aktuella veckan. 

Önskar du vara ledig men finns tillgänglig om jobb dyker upp, notera det på punkt 3. 

Arbete under jul och nyår

Arbete sker i första hand på resp. kunduppdrag. I annat fall finns städning och förbättringsarbeten att utföra på driftstället. Separat arbetsbeskrivning finns. 

Helglön

Helglön utges för julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton samt nyårsdagen om de infaller på en vardag. 

Helglön utges under förutsättining att den anställde för arbetsgivarens räkning arbetat för denne gällande full arbetstid närmast före och efter helgdagen.