Sjukanmälan

För att klara uppdragen dialogen med kunder och leverantörer är mkt viktigt att informationen från plötslig frånvaro hanteras snabbt.

Om du blir sjuk längre än sju dagar ska du gå på läkarbesök och lämna in det medicinska intyget till ekonomiavdelningen på Falu Allbygg. 

Veckans tid ska vara kontoret till handa senast måndag klockan 07:15. Tidrapporteringen är ett underlag för löneutbetalning. Ej inrapporterad tid räknas som tjänstledighet. 

Kom ihåg att meddela i närvaroformuläret (finns här) dagen innan du återgår till arbetet!

Kopia på din sjukanmälan skickas till ekonomi, arbetsledning och VD.

OBS! Om du kan jobba med anpassade uppgifter slipper du avdrag för sjuklön
Vänligen håll oss informermerade genom att uppdatera formuläret för Statusrapportering. Det underlättar avsevärt för arbetsledarens planering och kunddialog.