Ständiga förbättringar; BYGGPRODUKTION

När förutsättningar och omvärld förändras med nya och högre krav måste också organisationen hinna med att utvecklas.

DUBBEL TRISSLOTT till den som drar i “handtaget” lämnar in förslag på ständiga förbättringar.

Förslag på åtgärder som minskar tidsspillan. 

A = förmedling av god idé och förbättrande åtgärd.

B = Avvikelse som kräver omdelbar åtgärd.

Läs mer här om knep för att jobba effektivare!

Tack för att du engagerar dig !
Bra jobbat !