Statusrapportering

Här kan du fylla i aktuell status när du är frånvarande. Det är viktigt för arbetsledningen att veta vad som händer för att kunna planera uppdragen. 

Kopia på din statusrapportering skickas till arbetsledning och VD.