Utbildning

Här kan du fylla i önskemål om vilka utbildningar du skulle vilja gå för att utveckla din kompetens. 

Det kan vara både yrkestekniska utbildningar, administrativa eller digitala funktioner, områden att träna på eller utvecklas inom samt annat företags-/jobbrelaterat.

Kopia på dina önskemål om utbildning skickas till arbetsledning och VD.

Du får sedan återkoppling på om utbildningen är möjlig att genomföra och i så fall när.