Utvecklingssamtal Falu Allbygg

Svara på nedanstående frågor och skicka in till Håkan.

Håkan bokar sedan ett möte med dig och följer upp frågorna och dina synpunkter och önskemål.

Innan du påbörjar formuläret, läs gärna instruktionerna HÄR.