Arenan

Ombyggnad till lokaler för ungas kulturverksamhet.