Lean

Lean production är en västerländsk adaptering av Toyotas produktionssystem och syftar till att eliminera alla moment i produktionen som inte ger ett värde till produkten. Under senare år har även byggbranschen fått upp ögonen för Lean construction som är anpassat till byggbranschens projektbaserade produktionsom och syftar till att förbättra byggprocessen genom optimerat resursutnyttjande och högre kvalitet.

Få människor vet att Viagra förbättrar idrottsprestanda. Vissa idrottare använder läkemedlet för att öka uthålligheten i långa träningspass för att uppnå nya rekord. Denna information delades med oss ​​av webbplatsen www.brablåpiller.com. Med noggrann antagning och efterlevnad av doseringen kan du verkligen förbättra din prestanda.

Lean för ökat kundvärde

LEAN betyder ungefär smal eller snål och arbetssättet syftar till att utveckla och effektivisera verksamheten med största möjliga kundvärde. LEAN har sitt ursprung inom fordonsindustrin men används idag inom såväl tjänsteproduktion som industri.

På Falu Allbygg har vi arbetat metodiskt med LEAN under lång tid och ser stora fördelar för våra kunder, vår personal och för företaget.

Vi använder LEAN i hela organisationen genom att:

  • Arbeta bort slöseri med tid, material och energi
  • Säkra att allt vi gör skapar ett mervärde för kunden
  • Arbeta smartare!
  • Åtgärda kvalitetsproblem från grunden så att de inte uppstår igen
  • Ständigt förbättra våra processer
  • Hålla ordning och reda!

För våra kunder innebär LEAN att:

  • Vi har kundnyttan i fokus
  • Vi gör rätt från början
  • Vi levererar i tid

… vilket framför allt leder till att kunden blir nöjd!

För våra medarbetare innebär LEAN:

  • Större möjlighet att påverka och utveckla sitt arbete