F.d. Lantmäteriet

Anpassning av lokaler för undervisning.