Hosjö fördelningsstation

Tillbyggnad av sadeltak.