Att jobba på Falu Allbygg

Inledning

Hej, och välkommen till Falu Allbygg! Vi har tagit fram den här presentationen till dig som är arbetssökande för att du ska få en närmare inblick i vilken sorts verksamhet och riktlinjer som Falu Allbygg arbetar efter. Syftet med detta är att du ska känna dig bekväm med ditt eventuella val av arbetsgivare, men även för att vi vill vara tydliga med vilken sorts arbetskraft vi behöver.

Det är viktigt att du som person och att Falu Allbygg som arbetsplats stämmer väl överens för att kunna nå ett givande samarbete. Du som söker tjänsten förväntas därför ha läst igenom denna presentation grundligt, och seriöst tagit ställning till om Falu Allbygg verkar vara rätt arbetsplats för dig.

Det är alltför lätt att man förknippar ett byggföretag med en viss typ av arbetsuppgifter, så som ett traditionellt ”snickarjobb”, och att det borde vara det enda som förväntas av en, men riktigt så enkelt är det inte. Så för enkelhetens skull kommer vi därför att gå igenom några exempel på hur en arbetsdag kan se ut här på Falu Allbygg, och vilka metoder vi använder. Men även hur samarbetet ser ut mellan våra kollegor, underentreprenörer och kunder.

Nyanställd

Som ny kollega här på Falu Allbygg så kommer du under en tid få bekanta dig lite med våra anställda, lokaler och rutiner tillsammans med en medarbetare, så att du tryggt får en chans att växa in i verksamheten. Ni kommer att åka på uppdrag tillsammans, kontakta berörda underentreprenörer och hantera material. Falu Allbygg har även ett internt dataprogram ”FABIS”, som är själva hjärtat i verksamheten, och som ni kommer att använda er av en hel del.

När du sedan känner dig mogen att åka på egna uppdrag så kommer du att bli tilldelad en egen servicebil, och tillsammans med en projektledare så går ni igenom vad som skall göras.

Kom ihåg att du alltid har stödet med dig från dina medarbetare när det dyker upp frågor och osäkerheter, för ingen av oss kan allt om allt.

En helt vanlig dag på jobbet

Uppdragen som kommer in tas emot av en projektledare, och som i sin tur delar ut dessa till en passande hantverkare. Då tilldelas man först en arbetsorder där det framkommer en arbetsbeskrivning, berörda underentreprenörer och även kontaktuppgifter till dessa och till beställaren. Sedan synar man av objektet tillsammans med kunden och/eller projektledaren. Där kan vi då ta ställning till hur uppdraget smidigast genomförs på ett så säkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt, och så att kundens önskemål uppnås. Sedan är det upp till dig hur du vill lägga upp ärendet.

Oftast börjar vi med att se över verktyg/hjälpmedel och mängden material som kommer att behövas, sedan uppskattar vi när det kan bli dags för en underentreprenör att börja. För det är bra att kunna planera och beställa detta i ett tidigt skede för att inte dra ut på projektet i onödan. Ibland händer det även att glapp uppstår i processen av olika anledningar, men då har du oftast andra projekt som pågår samtidigt som du kan behöva åka till. Självgående disciplin, prioriteringar och effektiva upplägg gäller, och det kan uppta en ganska stor del av dagen. Du sköter det mesta själv, så som beställning/inköp av material, ser till att du och UE är på plats i rätt tid och att kunden alltid hålls välinformerad och uppdaterad.

Är du rätt person på rätt plats?

Sammanfattningsvis så vill vi återigen påpeka vikten av att du som person och att Falu Allbygg som arbetsplats stämmer väl överens.

Om du känner dig intresserad av att få bli en i gänget, och innehar giltigt yrkesbevis samt körkort B, så är du hjärtligt välkommen att söka tjänsten här på Falu Allbygg.