Vår väg mot ett hållbart byggande

Vårt miljöarbete började redan för över 20 år sedan och 2002 tog vi med stolthet emot Falu Kommuns Miljöpris med motiveringen: ”Falu Allbygg har under flera år aktivt arbetat med såväl traditionella miljöfrågor som kvalitets- och arbetsmiljöfrågor. Falu Allbygg källsorterar sina restprodukter på ett föredömligt sätt. Idag källsorterar Falu Allbygg ca 90% av sina restprodukter, vilket är en mycket hög andel. Genom detta bidrar Falu Allbygg även till att driva på och utveckla den kommunala renhållningens omhändertagande av verksamhetsavfall. Falu Allbygg uppnår detta goda resultat genom systematiskt arbete som bland annat omfattar utbildning av personalen och studiebesök på avfallsanläggningen. Falu Allbygg framstår som ett gott miljöexempel för såväl byggbranchen som företag inom andra brancher”.

Som ansvarstagande aktör inom byggbranchen ser vi det som en självklarhet att ta ansvar för vår omvärld både idag – men också den värld vi lämnar över till kommande generationer. Därför är hållbarhet en viktig del av vår dagliga verksamhet och våra långsiktiga mål. 

Vi anser att hållbarhet i grunden handlar om sunda värderingar. Genom dessa värderingar kan vi göra goda val för människan, ekonomin och miljön. Vi strävar efter att hitta en balans mellan det ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiven. 

Genom att integrera olika initativ och aktiviteter inom de tre områdena har vi möjlighet att dagligen göra långsiktiga och goda val varje dag där vi tar ansvar för hela värdekedjan. 

För att navigera rätt på vår resa använder vi Fossilfritt Sveriges färdplan mot ett klimatneutralt byggande samt FN:s 17 globala mål.