Friskis och Svettis Falun

Om- och tillbyggnad av träningslokaler.