Kv Holmen

Nya värmebesparande åtgärder i Holmengallerian.